Can English As A Second Language Speakers Lose Their Accent 20 IELTS TEST Myths That Roam In The Air

You are searching about Can English As A Second Language Speakers Lose Their Accent, today we will share with you article about Can English As A Second Language Speakers Lose Their Accent was compiled and edited by our team from many sources on the internet. Hope this article on the topic Can English As A Second Language Speakers Lose Their Accent is useful to you.

20 IELTS TEST Myths That Roam In The Air

Die IELTS-toetse word beskou as die mees outentieke, bes gestruktureerde en goed-aanvaarde toets van ‘Vaardigheid in die Engelse taal’. In werklike situasies het ons meer as dikwels gesien dat die ‘Bekende mense’ die pyne van beroemdheid moet ly. In alle vlakke van die lewe is dit ‘n aanvaarde waarheid dat ‘Fame’ op ‘infamy’ volg, natuurlik word die ‘Fame’ van die IELTS nie gespaar nie. Aangesien IELTS nie die enigste toets in sy soort is nie, is die stryd altyd aan die gang om dit te onderwerp. ‘n Groot deel van die mense wêreldwyd is altyd ‘skepties’ – ongeag hul geletterdheid, taal of wat ook al. Daarom word ‘n rasionele en analitiese bespreking van die ‘Valse Mites’ wat in die lug rondswerf, vereis om mense te verhoed dat hulle mislei word.

Wat is die mites?

 1. Om deur IELTS te kwalifiseer is byna onmoontlik: IELTS is natuurlik moeilik en dit is veronderstel om so te wees, aangesien dit die mees aanvaarde toets is om die ‘Uiteinste vaardigheid van ‘n kandidaat in die Engelse taal te toets.’ Daarom moet kandidate ‘n deeglike voorbereiding hê om ‘n goeie ‘Band-telling’ te kry. Maar dit ondersteun glad nie die mite nie. Wat stel die data voor? Elke jaar verskyn ongeveer 2,5 miljoen kandidate vir die toets, uit nie minder nie as 135 lande regoor die wêreld. ‘n Groot deel van hulle kom ook uit nie-Engelssprekende lande. Persentasie van die suksesvolle kandidate is glad nie weglaatbaar nie. Die mite is dus net ‘n gerug en niks meer nie.
 2. Dit is nie moontlik vir ‘n nie-moedertaal spreker om ‘n goeie bandtelling te kry nie: Weereens stem dit nie ooreen met die data nie. Duisende jong aspirante van ‘n aantal nie-Engelssprekende lande, insluitend Indië, presteer elke jaar uitstekend. ‘n Goeie aantal kandidate kry selfs ‘n hoë bandtelling van 8/8.5 of 9. Dus, geen rede om eers die mite te bespreek nie.
 3. As ‘n kandidaat slegs uit sy tuisland verskyn, kan hy ‘n hoë telling behaal: Gewoonlik sit kandidate in die toets van sy tuissentrum af. Nie elke land het egter ‘n IELTS-toetssentrum nie. Natuurlik moet kandidate in sulke gevalle na die naaste toetssentrum in ‘n buitelandse buurland gaan. Om nie die toets van sy tuissentrum af te kan aflê nie, kan ‘n handjievol kandidate senuweeagtig laat voel en nie in staat wees om goed in die toets te presteer nie. Maar die IELTS-owerheid hoef niks daaraan te doen nie en hulle is regverdig teenoor almal. Daar word dikwels gesien dat honderde opregte en kwalifiserende kandidate met sukses uitkom, selfs as hulle die toets van ‘n buitelandse sentrum verskyn. Die mite hou dus nie geld vir die kandidate wat geestelik taai genoeg is om die kwessie te ignoreer nie.
 4. Hoe meer ek skryf hoe beter vir my telling: ‘n Baie simpel mite. In elke stap van die toetse waar die kandidate antwoorde moet skryf, word instruksies wat verband hou met die ‘Woordbeperking’ duidelik gegee. Kom ons wees bietjie meer spesifiek- Wanneer kandidate gevra word om ‘n vraag te beantwoord-Hy sal ‘n relevante instruksie sien soos- ‘Skryf in nie meer as 3 woorde’. Weereens word instruksies duidelik gegee in die geval van Taak1 van skryftoets – ‘Skryf in ten minste 150 woorde’ en in die geval van Taak2 van skryftoets – ‘Skryf in ten minste 250 woorde’. Nou as ‘n kandidaat in ‘minder’ woorde skryf, sal hy punte verloor. Maar dit dra nie ekstra punte nie en kan selfs punte verloor, as ‘n kandidaat die woordperk met meer as 50+ woorde oorskry, sal hy gepenaliseer word. Dit is natuurlik nie ‘n oordrywing om te sê dat dit net ‘n gebrek aan geletterdheid is om sulke mites te glo en te versprei nie.
 5. As ek die eksaminator kan laat lag, sal ek ‘n goeie telling in die praattoets kry: – Jammer dis nie ‘n sirkus nie en jy is nie ‘n nar nie. As jy in die spreektoets verskyn, behoorlik geklee en met ‘n aangename glimlag op jou gesig en wens die eksaminator wat ‘Goeiemôre’/’Goeiemiddag’ sê, kan die eksaminator tevrede voel. Maar om hom te laat lag – klink dit nie simpel nie? Die eksaminator se taak is om die kandidaat se kundigheid in ‘Gesproke Engels’ na te gaan en hy is veronderstel om ‘n kwalifiserende en ernstige kandidaat te verwag, nie ‘n grapjas nie. Sulke ‘Idiotiese mites’ is nie eers die moeite werd om te bespreek nie.
 6. As ek na die VSA wil gaan, behoort ek soos die Amerikaner s’n te klink in die praattoets: – Dit is ‘n totale wanopvatting. Die inheemse Amerikaners het hul eie moedertaal-vooroordeel, om hulle na te boots sal klink soos ‘n nabootsing. ‘n Kandidaat is veronderstel om in ‘n duidelike, perfekte en onbevooroordeelde ‘Engelse’ aksent te praat – Hy hoef nie enige tipiese aksent te kopieer nie.
 7. Ek moet altyd saamstem met enige mening van die eksaminator: – Nog ‘n verkeerde opvatting. As ‘n kandidaat tydens die toets gevra word om sy mening oor ‘n onderwerp uit te spreek, moet hy nie probeer raai ‘Watter mening sal die eksaminator behaag nie.’ Hy moet eerder ‘n geregverdigde mening uitspreek met stawende redes. Die perfeksie in die samestelling van sinne, die akkuraatheid in grammatika en spelling en natuurlik die regverdiging van die mening wat uitgespreek word, wat verband hou met die onderwerp sal beoordeel word en die kandidaat sal dienooreenkomstig punte kry.
 8. As ek vrae van vorige toetse oefen, sal dit voldoende wees: – Nie heeltemal nie. ‘n Paar vrae uit die vorige toetse kan soms herhaal, maar dit moet nie as ‘n heersende reël aanvaar word nie. Oefening om vrae van vorige toetse of voorbeeldvrae te gebruik, sal ‘n kandidaat met realistiese kennis oor die toetse verskaf en is goed vir hom, maar glad nie voldoende nie. As ‘n kandidaat vrae van die laaste vyf opeenvolgende toetse nagaan, sal hy verstaan ​​dat die ‘Mite’ net nog ‘n wanopvatting is en dat die nakoming daarvan tot ‘n rampspoedige uitkoms kan lei.
 9. Dit is maklik om in die toetse te kul en goeie punte te kry: – Dit is ongetwyfeld ‘n baie skadelike mite en kandidate moet nie hieraan ag slaan nie. Die IELTS-toetse is op so ‘n manier ontwerp dat daar geen ruimte vir bedrog is nie. Enigiemand wat op heterdaad betrap word terwyl hy probeer kul, sal van die hand gewys word en sal nie toegelaat word om die toets verder te voer nie. Nodeloos om dit te bespreek, uit enige oogpunt is bedrog ‘n misdaad en dit lei na nêrens nie. As enige kandidaat ‘n begeerte in sy gedagtes koester dat hy die toets sal uitklaar deur te kul, moet hy beter iewers anders probeer.
 10. Miljoene kandidate verskyn vir die toetse, so dit is onmoontlik om die bedrieërs te stuit: – Weereens verkeerd. Die IELTS het so ‘n streng kontrolestelsel dat selfs ‘n hardnekkige misdadiger verward sal wees. Kom ons bespreek in kort besonderhede. Die IELTS-owerheid het ‘n hoogs gesofistikeerde en veelvlakkige veilige kontrolestelsel funksioneel gehou om enige vorm van bedrog of wanpraktyke te voorkom. Hier is ‘n paar van die maatreëls wat deur hulle getref is:

  • Foto van ‘n kandidaat word geneem, gevolg deur skandering van sy vingerafdruk. Die foto en die vingerafdruk word geverifieer voordat die kandidaat toegelaat word om vir die toets te verskyn.

  • Identiteitsbewyse van die kandidate word nagegaan terwyl hulle toegelaat word om die toetssentrum binne te gaan.

  • Voor en na die toets word elke dokument ingesamel en met die registrasienommer, sitplekbesonderhede, ens. gepas. Die antwoordstelle word afgehaal nadat dit by die registrasienommer en sitplekbesonderhede pas.

  • Alle toetssentrums word op ‘n gereelde basis gemonitor, en die toetssentrums is sterk waaksaam.

  • Toetsvraestelle word gedruk en onder hoë sekuriteit aan die toetssentrums versprei.

  • Toetsvraestelle bevat ‘n unieke kombinasie van vrae.

  • Die toetsresultate word deur outomatiese stelsels ondersoek.

  • Indien enige gewetenlose aktiwiteite opgemerk word, word ‘n deeglike ondersoek gedoen en in die ergste geval kan die uitslag van ‘n kandidaat onder die skandeerder gekanselleer word indien nodig.

  • Die streng sekuriteitstelsel het die IELTS-toetse meer outentiek en betroubaar gemaak vir beide die kandidate en die organisasies wat die toetssertifikate aanvaar.

  • Geen wanpraktyke deur enige betrokke persoon word hoegenaamd toegelaat nie, ongeag die status van die persoon of organisasie.

 11. Die Engelssprekende lande kry voorkeur deur die IELTS-owerheid: Absoluut verkeerd. IELTS is ‘n simbool van vertroue en egtheid met geen vooroordeel nie, geen begunstiging vir enige persoon / organisasie of land word toegee nie. Die moedertaal Engelssprekendes kry net ‘n voordeel dat hulle ‘n toets moet aflê, wat in hul moedertaal afgeneem word.
 12. Vir verskillende lande is die toetse verskillend: – Die IELTS het twee formate van die toetse soos bekend deur enige betrokke persoon. 1) IELTS Akademiese toets en 2) IELTS Algemene Opleidingstoets. Hierdie twee formate verskil van mekaar. Maar elke weergawe van dieselfde toets wat op dieselfde dag in enige uithoek van die wêreld geneem word, is absoluut dieselfde. Kandidate moet wegbly van sulke wanopvattings.
 13. ‘n Kandidaat word slegs vir een keer toegelaat om die toets af te lê: – Daar is nie sulke beperkings nie. Selfs al kry ‘n kandidaat ‘n lae bandtelling en hy wil sy ‘Band Score’ verbeter, kan hy die toets soveel keer as wat hy wil aflê.
 14. Om ‘n goeie ‘Band Score’ te kry, moet ‘n kandidaat ‘n aantal oefentoetse ondergaan: – Nog ‘n wanopvatting, eerder ‘n verdraaide waarheid. As ‘n kandidaat deur ‘n aantal oefentoetse gaan, is dit beslis goed vir hom. Maar as ‘n kandidaat in aanmerking kom genoeg om dit met die eerste poging te kraak, hoeveel oefentoetse hy deurgemaak het, is irrelevant.
 15. As jy nie ‘n hoë ‘Band Score’ in die praattoets kry nie, sal jy nie toegelaat word om te kwalifiseer nie: Net so erg soos ‘n ander mite. Die praatdeel is natuurlik ‘n noodsaaklike deel van die vier dele van die toetse, bv 1) Luister. 2) Praat, 3) Lees en 4) Skryf. ‘n Kandidaat kry sy finale Bandtelling as ‘n gemiddeld van al vier toetse, afhangende van die ‘Bandtelling’ van een spesifieke toets, sal ‘n kandidaat nie nagesien word nie. Om presies te wees, is elke deel van die toets ewe belangrik.
 16. Indien ‘n kandidaat ‘n laer Bandtelling as 7 kry, sal hy nie die toets slaag nie: So simpel soos enigiets. Daar is geen slaag-druipstelsel in die IELTS-toetse nie. Al is die droom van elke kandidaat om ‘n hoë bandtelling te kry, maar dit hang af van die organisasie of instelling of die land, watter orkestelling hulle sal aanvaar. Dikwels word gevind dat kandidate geabsorbeer word deur hul geteikende organisasie wat ‘n bandtelling van 6 of so kry.
 17. Jou bandtelling hang af van die sentrum waaruit jy verskyn: – Dit is ‘n mite wat uitgesaai word deur die ‘halfgeletterde selfbevorderde kenners’, wat dink dat hulle alles weet en hul kennis die uiterste is. Die IELTS-toets het ‘n internasionale naam en roem. Daar is hoegenaamd geen sentrumspesifieke of landspesifieke toetsstelsel nie. Die ‘Band Score’ van ‘n kandidaat hang dus geheel en al van sy prestasie af en niks anders nie. Eksaminatore word opgelei met dieselfde reëlstelle en word in dieselfde toon ingestel om die kopieë na te gaan en punte te gee. Die gee van punte verskil dus nie van een eksaminator tot ‘n ander nie.
 18. Hoeveel kandidate ‘n hoë bandtelling van 8 of meer van ‘n sentrum sal kry, is vooraf vasgestel: – ‘n Skadelike wanopvatting wat uit die weg geruim moet word om nie die student se ingesteldheid te beïnvloed nie. As dit so was, sou die IELTS-owerheid sy egtheid en vertroue verloor wat hulle oor die jare opgedoen het. Ons het reeds bespreek dat geen ‘Sentrumspesifieke’ of ‘Landspesifieke’-merkstelsel in die stelsel heers nie. Die resultaat verskil van een sentrum na ‘n ander, afhangende van verskeie faktore. In ‘n nie-Engelssprekende land kan arm kandidate nie bekostig om opleiding by ‘Bekende afrigtingsentrums’ te neem nie, wat natuurlik op hul resultate en as geheel dié van die sentrum weerspieël. Moet die sentrum die skuld kry vir sulke voorvalle? – Natuurlik nie, reg?
 19. As ek meer praat tydens die praattoets sou ek hoër punte kry: – Beslis nie, om eerder te veel te praat, kan die eksaminator irriteer en hy kan ‘n bietjie onbeskof word teenoor so ‘n kandidaat, wat lei tot die kandidaat senuweeagtig voel en punte verloor. ‘n Kandidaat moet dus net praat wanneer daar vir hom gevra word en moet ophou praat wanneer hy opdrag kry.
 20. In die spreektoets herhaal die eksaminator nie instruksies nie: Dit is ‘n bietjie ‘Scary Myth’ en ‘n verwronge waarheid. Dit is waar dat ‘n eksaminator nie vry is om ‘n opdrag soveel keer te herhaal as wat hy wil nie. Hy het die toestemming van die owerheid om die instruksies twee keer te herhaal indien nodig. Net so het ‘n kandidaat nie die opsie om die eksaminator te vra om ‘n opdrag meer as twee keer te herhaal indien hy nie die instruksie verstaan ​​nie. Ook, indien die kandidaat ‘n woord wat in die instruksie gebruik nie verstaan ​​nie, kan hy die eksaminator versoek om ‘n sinoniem of definisie daarvan maksimum vir twee keer te verskaf.

Tientalle sulke mites sweef in die lug. Soos oral in die wêreld is daar ‘n paar skinderpraatjies, wat gebore word om gerugte en skinder te versprei, waarvan sommige mense se gedagtes tref en mites word. Die kandidate wat by die IELTS verskyn, is veronderstel om die roomlae van die studente of werkende professionele persone te wees wat uitkyk vir ‘n blink en voorspoedige toekoms. Hulle moet ‘n wetenskaplike en rasionele verstand hê om hoorsê te oorkom en vorentoe te beweeg om hul drome te verwesenlik.

Video about Can English As A Second Language Speakers Lose Their Accent

You can see more content about Can English As A Second Language Speakers Lose Their Accent on our youtube channel: Click Here

Question about Can English As A Second Language Speakers Lose Their Accent

If you have any questions about Can English As A Second Language Speakers Lose Their Accent, please let us know, all your questions or suggestions will help us improve in the following articles!

The article Can English As A Second Language Speakers Lose Their Accent was compiled by me and my team from many sources. If you find the article Can English As A Second Language Speakers Lose Their Accent helpful to you, please support the team Like or Share!

Rate Articles Can English As A Second Language Speakers Lose Their Accent

Rate: 4-5 stars
Ratings: 8259
Views: 27596936

Search keywords Can English As A Second Language Speakers Lose Their Accent

Can English As A Second Language Speakers Lose Their Accent
way Can English As A Second Language Speakers Lose Their Accent
tutorial Can English As A Second Language Speakers Lose Their Accent
Can English As A Second Language Speakers Lose Their Accent free
#IELTS #TEST #Myths #Roam #Air

Source: https://ezinearticles.com/?20-IELTS-TEST-Myths-That-Roam-In-The-Air&id=9636690

Related Posts

default-image-feature

Can Dogs Tell The Difference Between English And Oither Languages Summer Reading List – 10 Best Books for Kids

You are searching about Can Dogs Tell The Difference Between English And Oither Languages, today we will share with you article about Can Dogs Tell The Difference…

default-image-feature

Ambiguous Language Refers To The Fact That Some Words Have Inventors of Words – Neologisms in Science Fiction

You are searching about Ambiguous Language Refers To The Fact That Some Words Have, today we will share with you article about Ambiguous Language Refers To The…

default-image-feature

Am I Too Old To Learn A New Language Reddit Learning Spanish When You’re Older? How to Retain Learning New Information More Efficiently!

You are searching about Am I Too Old To Learn A New Language Reddit, today we will share with you article about Am I Too Old To…

default-image-feature

Can Certificate And Languages Go In One Place In Resume Resume For a Project Management Job

You are searching about Can Certificate And Languages Go In One Place In Resume, today we will share with you article about Can Certificate And Languages Go…

default-image-feature

Can An Application Be Written In More Than One Language Learn How to Have the Perfect Resume Skills That Potential Employers Are Searching For

You are searching about Can An Application Be Written In More Than One Language, today we will share with you article about Can An Application Be Written…

default-image-feature

All The Words In The English Language Starting With W Longshore Worker’s Compensation Checks – How To Get Checks And How Much You Get

You are searching about All The Words In The English Language Starting With W, today we will share with you article about All The Words In The…